[1]
Hyndriuk, V. і Yurchenko, N. 2022. КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ ТА ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 181 ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ НА ПРИКЛАДІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВИЛА КРАМЕРА. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». 2(51) (Жов 2022), 37–41. DOI:https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.37-41.