[1]
Sikora, Y. 2022. АДАПТАЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». 2(51) (Жов 2022), 135–139. DOI:https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.135-139.