[1]
Sira, L. 2022. КОМУНІКАТИВНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД У КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІНТОВАНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩОЇ ШКОЛИ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». 2(51) (Жов 2022), 140–144. DOI:https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.140-144.