[1]
Повідайчик, О. і Гринь, О. 2024. КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЯК ОСНОВА НЕПЕРЕРВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». 1(54) (Трав 2024), 154–157. DOI:https://doi.org/10.24144/2524-0609.2024.54.154-157.