Boiko , S. (2022). СОЦІАЛЬНЕ СТАНОВЛЕННЯ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПСИХОФІЗИЧНИМИ ПОРУШЕННЯМИ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГЧНА ПРОБЛЕМА. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(51), 23–27. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.23-27