Boichuk, V. (2022). ДЕФІНІЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ФЕНОМЕНУ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(51), 28–31. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.28-31