Voloshyn, O., Musienko, O., & Bilas, P. (2022). РОЛЬ ШКІЛЬНИХ ТА ПОЗАШКІЛЬНИХ ЧИННИКІВ У РОЗВИТКУ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ОСВІТИ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ (1918 – 1939 рр.). Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(51), 32–36. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.32-36