Hyndriuk, V., & Yurchenko, N. (2022). КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ ТА ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 181 ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ НА ПРИКЛАДІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВИЛА КРАМЕРА. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(51), 37–41. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.37-41