Yepikhina, M. (2022). БАЗОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(51), 46–49. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.46-49