Dmytriv, Y. (2022). СОЦІАЛЬНО-ІСТОРИЧНІ ТА ПЕДАГОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ДОМАШНЬОЇ ОСВІТИ У США (1970-1990-ТІ РР.). Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(51), 42–45. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.42-45