Mesarosh, L. (2022). АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ПРИРОДНИЧИХ НАУК У ЕПОХУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(51), 89–93. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.89-93