Prozhoha, I., Radchenko, M., & Vishtalyuk, V. (2022). ДОСВІД ПІДГОТОВКИ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(51), 109–112. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.109-112