Sikora, Y. (2022). АДАПТАЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(51), 135–139. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.135-139