Sobchenko Т., Tkachova, N., & Tkachov, A. . (2022). ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(51), 145–148. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.145-148