Sokol, M., Rusyn, H., & Feketa, I. (2022). ОСОБЛИВОСТІ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ НДР СТУДЕНТІВ ПРИРОДНИЧИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(51), 149–152. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.149-152