Tajanovsky, V. (2022). СУТНІСТЬ І ҐЕНЕЗА АКАДЕМІЧНОЇ СВОБОДИ СТУДЕНТІВ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(51), 163–166. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.163-166