Telychko , N., & Morhun, I. (2022). ТЕСТУВАННЯ ЯК ОДИН З НАУКОВО ОБГРУНТОВАНИХ ДОСЛІДНИЦЬКИХ МЕТОДІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ВИМІРЮВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(51), 167–170. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.167-170