Telychko, T. (2022). ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(51), 171–174. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.171-174