Faidiuk, O. (2022). УЧАСНИЦІ БОЙОВИХ ДІЙ ЯК ОБ’ЄКТ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(51), 188–191. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.188-191