Yengalycheva, I. (2023). ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ З ДІТЬМИ ГРУПИ РИЗИКУ: ПЕРЕВАГИ ТА ТРУДНОЩІ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(53), 48–51. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2023.53.48-51