Pavlova, N. (2023). МЕТОДИЧНА РОБОТА ВЧИТЕЛЯ ЯК КОМПОНЕНТА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ІНФОРМАТИКА)». Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(53), 106–111. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2023.53.106-111