Бартош, О. (2024). ДИСЕРТАЦІЙНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АЛЬТЕРНАТИВНІ МОЖЛИВОСТІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАКАЛАВРІВ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(54), 13–17. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2024.54.13-17