Boichuk, Valentyna. 2022. «ДЕФІНІЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ФЕНОМЕНУ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ». Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», вип. 2(51) (Жовтень):28-31. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.28-31.