Hyndriuk, Vasyl, і Nataliia Yurchenko. 2022. «КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ ТА ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 181 ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ НА ПРИКЛАДІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВИЛА КРАМЕРА». Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», вип. 2(51) (Жовтень):37-41. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.37-41.