Petechuk, Ariadna. 2022. «ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗАКАРПАТТЯ В 1919-1938 РОКАХ». Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», вип. 2(51) (Жовтень):98-103. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.98-103.