Yengalycheva, Iryna. 2023. «ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ З ДІТЬМИ ГРУПИ РИЗИКУ: ПЕРЕВАГИ ТА ТРУДНОЩІ». Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», вип. 2(53) (Листопад):48-51. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2023.53.48-51.