Бартош, Олена. 2024. «ДИСЕРТАЦІЙНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АЛЬТЕРНАТИВНІ МОЖЛИВОСТІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАКАЛАВРІВ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ». Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», вип. 1(54) (Травень):13-17. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2024.54.13-17.