Повідайчик, Оксана, і Ольга Гринь. 2024. «КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЯК ОСНОВА НЕПЕРЕРВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ». Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», вип. 1(54) (Травень):154-57. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2024.54.154-157.