Yepikhina, M. (2022) «БАЗОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ», Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(51), с. 46–49. doi: 10.24144/2524-0609.2022.51.46-49.