Kozubovska, I. і Tovt-Korshynska, M. (2022) «ГОТОВНІСТЬ МАГІСТРІВ МЕДИЦИНИ ДО ПРОФЕСІЙНОГО ПЕАДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ ЯК ВАЖЛИВА УМОВА ЇХ УСПІШНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВИЩІЙ ШКОЛІ», Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(51), с. 62–65. doi: 10.24144/2524-0609.2022.51.62-65.