Mesarosh, L. (2022) «АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ПРИРОДНИЧИХ НАУК У ЕПОХУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ», Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(51), с. 89–93. doi: 10.24144/2524-0609.2022.51.89-93.