Pupena, V. (2022) «ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ І СТРУКТУРА ГУМАНІТАРНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ», Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(51), с. 113–116. doi: 10.24144/2524-0609.2022.51.113-116.