Tajanovsky, V. (2022) «СУТНІСТЬ І ҐЕНЕЗА АКАДЕМІЧНОЇ СВОБОДИ СТУДЕНТІВ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ», Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(51), с. 163–166. doi: 10.24144/2524-0609.2022.51.163-166.