Telychko , N. і Morhun, I. (2022) «ТЕСТУВАННЯ ЯК ОДИН З НАУКОВО ОБГРУНТОВАНИХ ДОСЛІДНИЦЬКИХ МЕТОДІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ВИМІРЮВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ», Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(51), с. 167–170. doi: 10.24144/2524-0609.2022.51.167-170.