Trubacheva, S. і Zamaskina, P. (2022) «ТЕХНОЛОГІЯ САМОСТІЙНОГО НАБУТТЯ ЗНАНЬ УЧНЯМИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ», Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(51), с. 184–187. doi: 10.24144/2524-0609.2022.51.184-187.