Faidiuk, O. (2022) «УЧАСНИЦІ БОЙОВИХ ДІЙ ЯК ОБ’ЄКТ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ», Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(51), с. 188–191. doi: 10.24144/2524-0609.2022.51.188-191.