Yengalycheva, I. (2023) «ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ З ДІТЬМИ ГРУПИ РИЗИКУ: ПЕРЕВАГИ ТА ТРУДНОЩІ», Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(53), с. 48–51. doi: 10.24144/2524-0609.2023.53.48-51.