Pavlova, N. (2023) «МЕТОДИЧНА РОБОТА ВЧИТЕЛЯ ЯК КОМПОНЕНТА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ‘СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ІНФОРМАТИКА)’», Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(53), с. 106–111. doi: 10.24144/2524-0609.2023.53.106-111.