Бартош, О. (2024) «ДИСЕРТАЦІЙНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АЛЬТЕРНАТИВНІ МОЖЛИВОСТІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАКАЛАВРІВ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ», Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(54), с. 13–17. doi: 10.24144/2524-0609.2024.54.13-17.