Повідайчик, О. і Гринь, О. . (2024) «КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЯК ОСНОВА НЕПЕРЕРВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ», Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(54), с. 154–157. doi: 10.24144/2524-0609.2024.54.154-157.