[1]
L. Sira, «КОМУНІКАТИВНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД У КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІНТОВАНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩОЇ ШКОЛИ», Педагогіка. Соціальна робота, вип. 2(51), с. 140–144, Жов 2022.