Boichuk, V. «ДЕФІНІЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ФЕНОМЕНУ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ». Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», вип. 2(51), Жовтень 2022, с. 28-31, doi:10.24144/2524-0609.2022.51.28-31.