Yepikhina, M. «БАЗОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ». Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», вип. 2(51), Жовтень 2022, с. 46-49, doi:10.24144/2524-0609.2022.51.46-49.