Sikora, Y. «АДАПТАЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ». Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», вип. 2(51), Жовтень 2022, с. 135-9, doi:10.24144/2524-0609.2022.51.135-139.