Tajanovsky, V. «СУТНІСТЬ І ҐЕНЕЗА АКАДЕМІЧНОЇ СВОБОДИ СТУДЕНТІВ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ». Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», вип. 2(51), Жовтень 2022, с. 163-6, doi:10.24144/2524-0609.2022.51.163-166.