Tovkanets, O. «ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ». Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», вип. 2(51), Жовтень 2022, с. 180-3, doi:10.24144/2524-0609.2022.51.180-183.