Yengalycheva, I. «ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ З ДІТЬМИ ГРУПИ РИЗИКУ: ПЕРЕВАГИ ТА ТРУДНОЩІ». Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», вип. 2(53), Листопад 2023, с. 48-51, doi:10.24144/2524-0609.2023.53.48-51.