Повідайчик, О., і О. . Гринь. «КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЯК ОСНОВА НЕПЕРЕРВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ». Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», вип. 1(54), Травень 2024, с. 154-7, doi:10.24144/2524-0609.2024.54.154-157.