Hyndriuk, Vasyl, і Nataliia Yurchenko. «КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ ТА ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 181 ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ НА ПРИКЛАДІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВИЛА КРАМЕРА». Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», no. 2(51) (Жовтень 25, 2022): 37–41. дата звернення Червень 1, 2023. http://visnyk-ped.uzhnu.edu.ua/article/view/267568.