Rudchenko Victoriіa. «ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ХІМІЇ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ». Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», no. 2(51) (Жовтень 25, 2022): 127–130. дата звернення Травень 31, 2023. http://visnyk-ped.uzhnu.edu.ua/article/view/267650.